Info

In this new image experiment, that we started a few years ago with masterstudent Joren Peters, people are challenged to respond to an image with a new image. We give special attention to the visual language itself, in fact, we free the image of words. The image itself is the language.

By different reading of the image, regardless of our learned conventions and the complexity of our thinking, we can come to different experiences. At the crossroads between looking as a physical experience and the consciousness as thinking process, hardly words can only remain?

The image-philosophy as a new science in making original concepts. Because in images we can still tell more than we have developed in words!

 

If you want to start a conversation, you need to register first.
See you in the images?

 


 

In dit nieuw beeld-experiment, dat we enkele jaren geleden startten met masterstudent Joren Peters, worden mensen uitgedaagd om op elkaars beeld te reageren met een nieuw beeld.

We geven extra aandacht aan de beeldtaal aan zich, sterker nog, we bevrijden het beeld van de woorden. Het beeld wordt de taal op zich.

Door het anders lezen van het beeld, los van de ons aangeleerde conventies en de complexiteit van ons denken, kunnen we nog tot andere belevingen komen. Op het kruispunt tussen kijken als een fysieke ervaring en het bewustzijn als denkproces, kunnen toch moeilijk enkel woorden overeind blijven?

De beeldfilosofie als nieuwe wetenschap in het maken van originele concepten. Want in beelden kunnen we toch meer vertellen dan we in woorden bedacht hebben !

 

Als je een beeldconversatie wil beginnen, moet je je wel eerst registreren.

Tot in de beelden?

 

 

Patrick Ceyssens

 

 

www.patrickceyssens.com

www.analyzing-images.com

www.frame-research.be